Maak zelf schone en vitale lucht in uw huis met een goede ionisator

Wat is er prettiger dan het opsnuiven van echt frisse buitenlucht? Zoals de lucht in ’t bos, aan het strand, in de bergen, of na een stevige onweersbui? Zo zou de lucht in ons huis, waar we toch de meeste tijd doorbrengen, eigenlijk ook moeten zijn. Helaas is dat zelden het geval. De buitenlucht in grote delen van Nederland is steeds meer vervuild. En ook binnenshuis treedt extra luchtvervuiling op. Die luchtver-ontreiniging in huis is simpel aan te pakken door het plaatsen van een luchtreiniger met negatieve ionengenerator. Door inademing van negatieve ionen kan het bloed meer zuurstof opnemen en worden allergische reacties verminderd, doordat het histamineniveau daalt. Ook zorgen de ionen ervoor dat het serotonineniveau, bij stress te hoog, bij depressies te laag, normaliseert. Zodat mensen met een ionisator in huis op den duur niet alleen gezonder zijn, maar zich ook beter voelen. Door het ioniseren van de lucht creëert u in uw huis een schoon en gezond binnenklimaat, waardoor u meer energie krijgt, uw weerstand verbetert en ziektes kunt voorkomen.

       Negatieve ionen zijn “vitamines van de lucht”                   

Veel studies hebben aangetoond dat de lucht binnenshuis vaak 2 tot 5 tot zelfs 100 keer meer vervuild is dan de lucht buiten. De sterk geïsoleerde energiezuinige huizen en kantoren zijn gevuld met schrale, "dode" lucht waarin huisstof, schimmels, virussen, bacteriën en/of schadelijke chemische stoffen veel voorkomen. Maar vaak wordt de oorzaak van gezondheidsklachten niet toegeschreven aan de slechte luchtkwaliteit, omdat deze vervuiling niet zichtbaar is. Niemand let er op of vraagt ernaar.  

Met filtering en ionisatie wordt de luchtkwaliteit in kantoor of woning sterk verbeterd. Door de lucht niet alleen te zuiveren met filters, maar ook door een gezondere atmosfeer te creëren door de verspreiding van negatieve ionen in de lucht. Veel wetenschappelijke publicaties tonen de positieve effecten aan van negatieve ionen in de lucht. Is er een gebrek aan negatieve ionen dan zijn er klachten van velerlei aard. De reden is vergelijkbaar met klachten die ontstaan door een gebrek aan vitamines in voedsel. Daarom worden negatieve ionen "de vitamines van de lucht" genoemd.

Buiten in de natuur treffen we ca. 1.000 negatieve ionen aan per cm3 lucht. Uit metingen met de Ion Analyzer is het volgende gebleken met betrekking tot negatieve ionen per cm3. Buiten langs het strand en in de bossen zijn er nog 1000 negatieve ionen per cm3; een slaapkamer met open raam haalt 800; de stadlucht in Amsterdam 500; een geventileerd kantoor in de stad 150; een afgesloten huis 0-50 negatieve ionen per cm3. De laatste situatie ervaren mensen pas als benauwd en ongezond.

        Wat doen de negatieve ionen?                                

Negatieve ionen zijn luchtmoleculen met een negatieve lading. Ze bewegen zich met een snelheid van ongeveer 1 meter per seconde door de lucht in de richting van een geaard oppervlak. Deze negatief geladen deeltjes verbinden zich met stofdeeltjes in de lucht. De stof en chemische deeltjes zijn overwegend positief geladen. De negatief geladen ionen botsen tegen de positief geladen stofdeeltjes die daardoor hun lading kwijtraken aan dat stofdeeltje. Zo verbinden negatieve ionen zich met huisstof, chemische verontreiniging, uitlaatgassen, rook of ze slaan neer op een positief geladen TV- of beeldscherm. Bij een tekort aan negatieve ionen blijven de positief geladen deeltjes in de lucht zweven. Een negatieve ionengenerator heft dit tekort op. In huis of op kantoor wordt het stof in de lucht, door de negatieve ionen volledig geïoniseerd. De stofdeeltjes worden in het filter opgevangen of slaan neer waarna een goed overschot aan negatieve ionen overblijft. Ionisatie in combinatie met luchtfiltering is een goede effectieve manier van luchtreiniging.

Wanneer buitenlucht door metalen kanalen van een airconditioning wordt gepompt, verliest zij snel haar negatieve ionen aan het metaal. De negatieve ionen verdwijnen ook eerder omdat zij lichter en mobieler zijn, zodat een overwicht aan positieve ionen resteert. Eenmaal in een vertrek worden de negatieve ionen beïnvloed door stofdeeltjes in de lucht en door de statische oppervlakteladingen van meubilair, stoffen en apparatuur. De meeste plastic oppervlakken zijn sterk positief geladen, waardoor negatieve ionen worden aangetrokken en positieve ionen terug worden gestoten. Dit resulteert in een verstoring van het natuurlijke ionenevenwicht. Dit is ook het geval voor de positief geladen TV- en computerbeeldschermen.

        5 gouden tips voor gezonde lucht in uw huis

*  Zorg voor een goede luchtventilatie in huis, door open ramen en luchtafvoer. Lucht moet bewegen om vitaal te zijn. Kunstmatige luchtstroming is beter dan geen. En kunstmatige luchtionisatie beter dan een tekort aan negatieve ionen. Airconditioning is vaak arm aan negatieve ionen.

*  Handhaaf een lage luchtvochtigheid (45-55%)  om schimmelgroei en extra elektrosmog te voorkomen..

Reduceer of verban de “ionen-rovers”, elektrisch geladen kunststoffen en oppervlakten, zoals (statische) plastics en synthetische kleding; huisstof, (tabaks-)rook en elektrische en elektronische apparatuur.

*  Zorg voor meer negatieve ionen door het gebruik van een ionisator. Zowel kleine stofdeeltjes als veel schadelijke stoffen worden met een ionisator geneutraliseerd. De negatieve ionen geven vitaliteit.

*  Plaats of richt uw ionisator altijd hoog in de ruimte voor maximaal effect! Negatieve ionen vallen als ze andere deeltjes binden naar de grond. Door reiniging van de ruimte met stofzuiger worden deze deeltjes weer opgeruimd.

Een ionisator is een elektrisch apparaat voor de productie van negatief geladen ionen. Onder invloed van elektrische spanning (ongeveer 7000 Volt) worden negatieve ionen aangemaakt. Er worden dan niet alleen stofdeeltjes uit de lucht geneutraliseerd, maar ook schadelijke gassen en geurtjes. Door kunstmatige ionisatie kan de natuurlijke concentratie van negatieve ionen worden hersteld. Een ionisator maakt 20.000 tot 200.000 ionen per seconde.

                                                           MODELLEN AIRBUTLER IONISATORS

                                                            

       Watson 15m2                   Frank 30m2        (niet meer leverbaar) Maxwell 70m2                    Jordan auto

Luchtreinigers met negatieve ionengenerator zijn er voor grotere ruimten, zoals de AirButler Maxwell en voor kleinere ruimten, zoals de Airbutler Frank en Watson. De Watson is een compleet nieuwe luchtreiniger, en met de ingebouwde nachtlamp ideaal voor slaapkamers, ook van kinderen en baby's. Over deze 4 ionisators heeft Tahuti health Goods een aparte produktfolder samengesteld (F67).

                              Informatie: Tahuti Health Goods  tel 024-3583380

                            de Bongerd 23, 6584 DG Molenhoek, fax 024-3587147,

Terug